Header Ads

Header Ads

Partisipasi Mahasiswa PBA Dalam Peringatan Haul KH Sahal Mahfudz ke 5



Senin (19/11/2018) di masjid IPMAFA, UKM JQH IPMAFA menyelenggarakan acara Khataman Al Qur'an bil-Ghoib dalam rangka Haul KH Sahal Mahfudz ke-5. Hal ini penting bagi mahasiswa PBA untuk mengekspresikan kemampuan mereka yang Hafidz/Hafidzah (hafal al-Quran) sekaligus menanamkan mereka dalam upaya memberikan kemanfaatan.

“Membaca Al Qur'an dengan betul sesuai ilmu tajwid merupakan kewajiban bagi setiap orang”, demikian filosofi para mahasiswa PBA agar dapat mensyiarkan Al Qur'an menjadi budaya tilawah di kalangan mahasiswa IPMAFA. Pada akhirnya semua kegiatan tersebut dapat menumbuhkan kepribadian yang berakhlakul karimah.

Berikut ada sebait doa dari mahasiswa PBA di akhir tilawahnya.

Ya Allah..
Mudahkanlah kami di dalam mempelajari Al Qur'an,
Fasihkanlah lidah-lidah kami di dalam membacanya,
Jadikanlah Al Qur'an sebagai cahaya dan petunjuk serta rahmat bagi kami,
Ingatkanlah ketika kami melupakannya,
Beritahu kami ketika kami tidak mengetahuinya,
Dan kami mohon pertolongan dengan rahmat dan kekuatanMu untuk senantiasa membaca, mentadabburi serta mengamalkannya,
Aamiin.. Ya Robbal Aalamiin.